tel +48 602 252 034

Adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prawo rodzinne – Warszawa

Nasza Kancelaria pomaga klientom indywidualnym w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, jak również w sprawach majątkowych.

W ramach współpracy udzielamy porad prawnych, sporządzamy stosowne pisma procesowe, reprezentujemy strony przed sądami oraz prowadzimy zgodnie z wolą klientów pertraktacje ugodowe.

Prowadzimy sprawy o:

 • rozwód,
 • separację,
 • alimenty,
 • podział majątku wspólnego,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej i zarząd majątkiem wspólnym,
 • przyznanie, pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie władzy rodzicielskiej,
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka,
 • związane z zarządem majątkiem dziecka,
 • zakazanie osobistej styczności z dzieckiem,
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
 • ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa,
 • uznanie dziecka i unieważnienie uznania dziecka.

 

Podpisywanie papierów z prawa rodzinnego

Rozdzielność majątkowa

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce małżonkowie mogą zdecydować, w jakim ustroju majątkowym będą funkcjonować – czy jako małżeństwo pozostaną w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, czy też wręcz przeciwnie. Jeśli strony są zgodne co do podjętej decyzji, pomoc prawnika zwykle nie jest potrzebna, a małżonkowie sporządzają notarialną umowę, tzw. intercyzę. Problemy pojawiają się jednak w przypadku ewentualnych sporów. Wówczas ustanowienie rozdzielności majątkowej jest możliwe na drodze postępowania sądowego.

W trakcie takich procesów konieczne jest wskazanie powodów, dla których jeden z małżonków żąda ustanowienia rozdzielności majątkowej. Najczęściej dotyczą one takich sytuacji, jak:

 • nadmierne wydawanie pieniędzy przez drugą stronę – np. w wyniku uzależnienia czy rażącej niegospodarności,
 • przebywanie małżonka w więzieniu,
 • separacja,
 • zaistnienie podstaw do rozwodu.

W trakcie postępowania o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej adwokat zajmuje się doradztwem w związku z całym procesem i przygotowaniem potrzebnych dokumentów. Reprezentuje on również stronę przed sądem i uczestniczy w negocjacjach. Pomaga jak najlepiej przedstawić interesy małżonka, by uzyskać dla niego oczekiwany wyrok.

 

Rozwody i podział majątku

W zakres naszych usług wchodzą również rozwody i podział majątku. Pomagamy zgromadzić dokumenty niezbędne do zakończenia trwania małżeństwa i właściwego rozdysponowania środków czy dóbr materialnych. Przygotowujemy pozew rozwodowy i składamy go w sądzie. Pomagamy też zgromadzić dokumenty i dowody niezbędne do:

 • ustanowienia, kto będzie opiekować się małoletnimi dziećmi,
 • ustanowienia alimentów – dla dziecka lub małżonka,
 • podziału majątku.

Uczestniczymy w sprawach o podział majątku. Pomagamy przede wszystkim w sytuacjach spornych, w których strony nie mogą porozumieć się co do rozdysponowania środków i dóbr. 

Zwracamy uwagę, iż podziałowi majątku podlegają:

 • zyski z majątku wspólnego i osobistego mienia obu stron,
 • środki z rachunków otwartych lub funduszy emerytalnych,
 • wynagrodzenia za pracę i inne bieżące dochody,
 • przedmioty i wierzytelności nabyte w trakcie trwania małżeństwa,
 • prawa najmu mieszkania.

W takich postępowaniach często mają znaczenie również przepisy prawa nieruchomości, zwłaszcza gdy małżeństwo dysponowało gruntami lub zabudowaniami.

 

Rozwody z orzeczeniem o winie

Rozwody z orzeczeniem o winie najczęściej przeprowadza się w sytuacji, gdy doszło do zdrady, uzależnienia, przemocy psychicznej lub fizycznej czy zaniedbań jednej ze stron. W trakcie takich procesów konieczne jest zgromadzenie dowodów – zeznań świadków, nagrań, korespondencji itd. Pomagamy zebrać takie materiały i przekazać je odpowiedniej instytucji.

Uczestniczymy przede wszystkim w postępowaniach, w których strony nie zgadzają się ze sobą. Pomagamy odpowiednio przedstawić racje jednego z małżonków, by wypracować dla niego jak najkorzystniejsze rozwiązanie. Reprezentujemy naszych klientów przed sądem, a także uczestniczymy w postępowaniach przedsądowych i negocjacjach.